وصیت بر چند نوع است؟

وصیت بر سه نوع است: وصیت خود نوشت، وصیت سری، وصیت رسمی یا محضری

رتبه: 4.8 از 966 رأی