معاذیر مخففه جرم ربا چیست؟

قانونگذار به جهت جنبه ضرر و زیان اجتماعی و برهم زدن نظم عمومی دلیلی علاوه بر صراحت قانونی ( که ربا گرفتن در اثر اضطرار و  میان زن و شوهر و پدر و فرزند و مسلمان و کافر، مشمول ربا نمی شود) تشخیص داده است که دلیلی وجود ندارد که برای تشویق مردم به اعلام این جرم مزایایی برای آن ها در نظر گیرد که جرم نباشد. به عبارت بهتر به غیر از مواردی که در تبصره ماده 595 ذکر کرده است معاذیر تخفیف جرم برای مرتکبین در نظر نگرفته است .

رتبه: 4.8 از 966 رأی