مرجع تجدید نظر از رای محکومیت یا تبرئه متهم کدام مرجع است ؟

دادگاه صادر کننده رای بدوی

رتبه: 4.8 از 966 رأی