آیا فردی می تواند وراث خود را از ارث محروم نماید؟

از آنجاییکه مسئله ارث بعد از مرگ موضوعیت دارد، لذا شخص تا زمانی که زنده است چنین حقی را ندارد.

رتبه: 4.8 از 966 رأی