مجرای اقامه دعوای خیانت در امانت کدام دادگاه است؟

تحقیقات در دادسرا انجام می گیرد سپس رسیدگی در دادگاه کیفری انجام خواهد شد.

رتبه: 4.8 از 966 رأی