مجازات جرم خیانت در امانت چیست ؟

براساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات آن تا یک سال و نیم حبس است شایان ذکر است قبل از تصویب و اعمال این قانون مجازات این جرم شش ماه تا سه سال حبس بود

رتبه: 4.8 از 966 رأی