مالیات بر ارث سرقفلی چقدر است؟

اولاً : مطابق قانون جدید ( از سال 1395تاکنون ) مالیات بر ارث سرقفلی برای طبقه اول ارث ( فرزندان، پدر و مادر ) 3% و رای طبقه دوم ارث (خواهر، برادر و اولادشان و پدر بزرگ و مادر بزرگ  6%) و برای طبقه سوم ارث (عمو، خاله، دایی، عمه و اولادشان) 12% است، اما شایان ذکر است هنگام محاسبه، ممیز مالیاتی مالیات ملکیت مغازه را لحاظ می کند و ( مالیات بر ارث ملکیت مغازه برای طبقه اول 7% و برای طبقه دوم 15% و برای طبقه سوم 30 درصد ) است، اما این مالیات بر اساس قیمت واقعی ملک که عرفا در بازار ارزش گذاری می شود، محاسبه نمی شود بلکه اداره دارایی برای هر ملکی ارزش خاصی مد نظر دارد که مبنای این ارزش بسیار کمتر از ارزش عرفی آن است که معمولا در بازار معین می شود و به اصطلاح به آن، ارزش معاملاتی ملک می گویند لذا این ارزش گذاری را بر اساس  معیار و شاخص های خود اداره دارایی است که با مشخصات و محل و منطقه شهرداری که آدرس ملک در آن واقع شده است  می باشد

ثانیا:  ارزش مالیات بر ارث در سال 94 و به قبل از آن، بسیار بالاتر از قانون جدید است بطوری که مالیات بر ارث، طبقه اول 35% و طبقه دوم 45% و طبقه سوم 65% است.

رتبه: 4.8 از 966 رأی