عقد لازم چیست ؟

این عبارت از فقه منبعث شده است؛ عقد لازم مطابق تعریف ماده ۱۸۵ قانون مدنی: عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را نداسته باشد مگر در موارد معینه و و موارد معینه یعنی اختیارات فسخ مطابق قانوند که معمولا از آن بنام خیارات فسخ، در قانون بیان شده است و بیش از ۱۱ مورد، اختیار یا خیار فسخ پیش بینی شده است.

رتبه: 4.8 از 966 رأی