عقد جایز چیست؟

عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهند، آن را فسخ کنند مانند عقد وکالت

رتبه: 4.8 از 966 رأی