سوال آیا فردی که شاکی است و برعلیه دیگری به اتهام جرم تهدید، اقامه دعوای کیفری نموده اما شکایت وی رد شده است ( از سوی مرجع قضائی منجر به قرار منع تعقیب شده است) … پس از آن فردی که در مظان اتهام قرار گرفته می تواند بر علیه شاکی اعاده حیثیت نماید

محتمل است البته در صورتی که رای ( قرار منع تعقیب) به علت فقدان دلیل نباشد

رتبه: 4.8 از 966 رأی