آیا کسی می تواند بعد از خودکشی و قبل مرگ مال خود را به دیگری وصیت نماید؟

خیر طبق ماده 836 قانون مدنی وصیت باطل است.

رتبه: 4.8 از 966 رأی