زن بعد از چند سال سپری شدن از دوام زندگی زناشویی می تواند از همسر خود طلاق بگیرد؟

در مورد عقد دائم، قانونگذار در این خصوص، هیچ مطلبی پیش بینی نکرده است و علی الاصول بدون دلیل، زوجه، نمی تواند از زوج طلاق بگیرد .

رتبه: 4.8 از 966 رأی