دعوای اثبات مالکیت در چه مواردی قابلیت مطرح شدن در دادگاه را دارد؟

علی الاصول در موارد ملکی که سند رسمی نداشته باشد، در موارد  ارث، در مورد ملک با سند عادی، در مورد اخذ به شفعه در زمان وجود قرارداد

رتبه: 4.8 از 966 رأی