دادگاه صالح رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت کدام ست ؟

دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک

رتبه: 4.8 از 966 رأی