حق حبس برای زوجه چیست ؟

وکیل خانواده تهران چنین شرح میدهد که پاسخ این سوال در ماده 1085 قانون مدنی است که مشعر است : زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود .

رتبه: 4.8 از 966 رأی