حقوق مالی زنی که در عقد منقطع مردی است چیست؟

حقوق مالی وی مهریه است و این همسر فاقد حق نفقه است و از همسرش نیز ارث نمی برد .

رتبه: 4.8 از 966 رأی