تشخیص اینکه یک ملک قابلیت افراز داشته باشد با چه کسی است؟

با اداره ثبت محل وقوع ملک است .

رتبه: 4.8 از 966 رأی