اگر یکی از وراث بقیه سهم دیگران را تصرف نماید، مرتکب جرم شده است؟

خیر، بقیه وراث می توانند از دادگاه حقوقی درخواست خلع ید نمایند.

رتبه: 4.8 از 966 رأی