اگر میزان مال اضافی معین نباشد به چه میزان به شاکی رد می شود

در این صورت دادگاه با شاکی مصالحه می نماید

رتبه: 4.8 از 966 رأی