اگر صاحب مال مشخص نباشد مال اضافی به چه کسی مسترد می شود؟

به شخص ولی فقیه

رتبه: 4.8 از 966 رأی