اگر در دعوای تصرف عدوانی فقط رفع تصرف از دادگاه درخواست کنیم آیا بازهم مجرم روانه زندان میشود؟

درصورتی که قصد ندارید متصرف مجازات شود باید این درخواست را بصورت طرح دعوای حقوقی مطرح کنید .

رتبه: 4.8 از 966 رأی