اگر درعقد منقطع قبل از مواقعه زوج یا زوج فوت کند آیا در وضعیت مهریه زوجه تغییری ایجاد می شود؟

پاسخ : ازدواج منقطع نکاحی است که همه ارکان عقد دائم را داراست و فرق آن با ازدواج دائم در مورد مدت و نفقه است همچنین مطابق ماده 1082 قانون مدنی که مشعر است : به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

بنابراین از دیدگاه قانونگذار فرقی نمی کند که عقد دائم باشد یا منقطع. بنابراین مرگ هر یک از زوجی، موجب استقرار تمام می گردد .

رتبه: 4.8 از 966 رأی