آیا زوجه بابت سرقفلی از همسرش ارث بر است ؟

پاسخ آری است منتهی تا زمان تخلیه از محل ارزش مالی او نمی تواند مبلغی دریافت نماید اما هرگاه مجددا این مکان به اجاره داده شود، بابت حق سرقفلی که از سوی مستاجر جدید پرداخت می شود می تواند منتفع شود .

رتبه: 4.8 از 966 رأی