آیا مستاجری که دارای حق سر قفلی یک باب مغازه است می تواند آن مغازه را اجاره دهد ؟

اگر در قرارداد اجاره، مستاجر حق انتقال به غیر داشته باشد، می تواند مغازه را برای مدتی اجاره دهد و تا انقضای این قرارداد مبلغ اجاره بهاء را از مستاجر جدید دریافت کند .

رتبه: 4.8 از 966 رأی