آیا کسانی که در ایران ازدواج کردند می توانند در خارج از ایران متارکه نمایند؟

چنانچه این افراد مسلمان ایرانی باشند و در ایران ازدواج کرده باشند، ملزم هستند در ایران از یکدیگر متارکه نمایند.

رتبه: 4.8 از 966 رأی