آیا میشود هم از دادگاه کیفری و هم از دادگاه حقوقی دعوای تصرف عدوانی را مطرح کنیم؟

درصورتی که ابتدا از دادگاه حقوقی اقدام به این دعوا نمودید، در اینصورت دیگر مجاز به طرح دعوای کیفری نیستید مگر اینکه این دعوا را مسترد کنید و از مرجع قضائی کیفری اقدام نمایید .

رتبه: 4.8 از 966 رأی