آیا مرد می تواند زن را به خانه راه ندهد ؟

پاسخ این سوال خیر است و چنانچه زوجه مرتکب فعلی شده است که از نظر زوج، خلاف اخلاق یا عرف و یا قانون باشد، ضمانت اجرای عکس العمل زوج صرفا، طلاق همسرش است البته باید کلیه حقوق مالی زوجه را بپردازد ولی چنانچه هنگام عقد، زوج شرط تنصیف در امورمالی را در سند ازدواج امضاء کرده باشد و زمانی که از محکمه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و در محکمه ثابت کند علت طلاق زوجه اش، عدم رعایت اخلاقیات وی است، در این صورت در مورد شرط تنصیف وی معاف می شود ( یعنی در این صورت ملزم نیست نصف دارایی که از زمان عقد نکاح، تحصیل نموده است را به زوجه پرداخت نماید و قاضی دادگاه در این خصوص در رای خود وی را صرفا ملزم به پرداخت مهریه، نفقه و احتمالا اجرت المثل و احیانا نحله  می نماید .)

رتبه: 4.8 از 966 رأی