آیا مالی که هنوز موجود نشده مانند میوه درختان، می توان وصیت کرد؟

بله – مطابق با ماده 842 قانون مدنی

رتبه: 4.8 از 966 رأی