آیا مالک قادر است سرقفلی ملک را از مستاجر تملک کند ؟

پاسخ آری است در مواردی که قانون معین نموده است و حتی در برخی موارد مالک، دراین خصوص اولویت دارد .

رتبه: 4.8 از 966 رأی