آیا شریک مال مشاع می تواند مستقیما سهم خود را به دیگری انتقال دهد ؟

خیر

رتبه: 4.8 از 966 رأی