آیا زن مسلمان ایرانی می تواند با مرد مسلمان خارجی ازدواج نماید؟

مطابق مقررات ایران چنانچه هویت مرد مسلمان خارجی مورد تایید قرار گیرد، مجوز ازدواج آنها صادر می شود .

رتبه: 4.8 از 966 رأی