آیا در کشور های بیگانه ربا جرم است؟

در برخی از کشورها جرم نیست و در برخی دیگر تا سقف خاصی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال در کشور لبنان که سه نوع ربا پیش بینی شده است مانند ربا با سوء استفاده از وضعیت شخص مضطر (ماده 662 قانون کیفری لبنان و ربایی که ربا اعتیادی یعنی ربا گیرنده حرفه خود را همین کار قرارداده است (ماده 663 قانون کیفری لبنان)

رتبه: 4.8 از 966 رأی