آیا دریافت خسارت تاخیر تادیه ربا محسوب نمی شود ؟

خیر، زیرا مطابق صدر ماده 595 قانون مجازات، فرد زیان دیده  قبلا با محکوم علیه توافق ننموده است .

رتبه: 4.8 از 966 رأی