آیا دادگاه صالح برای رسیدگی به ارث و وصیت دادگاه خانواده است؟

خیر، دادگاه صالح به رسیدگی به ارث دادگاه عمومی حقوقی است.

رتبه: 4.8 از 966 رأی