آیا تصرف عدوانی جرم عمومی است؟

تصرف عدوانی در اموال اشخاص حقیقی، از جرائم قابل گذشت و جرم خصوصی محسوب می شود .

رتبه: 4.8 از 966 رأی