آیا بصرف معرفی شهود توسط مدعی دادگاه رای مثبت صادر می کند ؟

خیر

رتبه: 4.8 از 966 رأی