آیا بجای اداره ثبت مستقیما می توان به دادگاه به طرح دعوای افراز پرداخت؟

بله در برخی از موارد

رتبه: 4.8 از 966 رأی