آیا اگر فرد خائن فوت کند ورثه وی تحت تقیب قرار می گیرند ؟

به عقیده نگارنده چون مال امانی به ورثه سپرده نشده است ورثه مرتکب خیانت نشده اند و بهتر است در مورد استرداد مال مدعی به طرح دعوای حقوقی بپردازد .

رتبه: 4.8 از 966 رأی