آثار صدور حکم دعوای اثبات مالکیت چیست ؟

این نوع حکم نیاز به درخواست اجرائیه ندارد زیرا این حکم اعلامی است و ذینفع پس از دریافت حکم به نفع خود می تواند از مزایای آن بهرمند شود .

رتبه: 4.8 از 966 رأی