جلوگیری از خروج محکومین دعاوی حقوقی از کشور با دستور موقت

جلوگیری از خروج محکومین دعاوی حقوقی از کشور با دستور موقت

چگونگی ممنوع الخروج کردن بدهکار با دستور موقت هموار این چالش و نگرانی برای برخی از اصحاب دعوا در دعاوی حقوقی و خانوادگی مطرح است که ممکن است بدهکار و یا متعهد قراردادی و یا عامل زیان در روابط غیر قراردادی (ضمان قهری و مسئولیت مدنی) در صورت محکومیت و قبل از اجرای رای، به …

اجازه خروج زن با دادن وکالت از سوی زوج

اجازه خروج زن با دادن وکالت از سوی زوج

اجازه خروج زن با دادن وکالت از سوی زوج به چه شکل انجام می شود همان طور که در مطالب پیشین گفته شد، خروج زن شوهردار از کشور و صدور گذرنامه برای وی منوط به اجازه کتبی شوهر است. گاهی مواقع شوهر شخصا با مراجعه به مراجع ذیصلاح، ضمن امضاء ذیل فرم درخواست گذرنامه، مراتب …

اجازه خروج زن با استفاده از شروط ضمن عقد و راه حل قانونی آن

اجازه خروج زن با استفاده از شروط ضمن عقد و راه حل قانونی آن

اجازه خروج زن با استفاده از شروط ضمن عقد در صورتیکه در ضمن عقد نکاح، زوج صرفا متعهد به صدور اجازه کتبی برای انجام مسافرت های خارجی زوجه شده است، زوجه می تواند برابر ماده 237 قانون مدنی، الزام زوج را به انجام شرط از دادگاه بخواهد. این الزام می تواند حسب فوریت سفر، در …

اجازه خروج زن از کشور با اذن دادستان

اجازه خروج زن از کشور با اذن دادستان

شرایط اجازه خروج زن از کشور به کمک قانون چگونه است..؟ ممکن است در موارد اضطراری، زن قصد خروج از کشور را داشته باشد ولی شوهر با قدرت قانونی خود در عدم اجازه کتبی، از خروج زن ممانعت بعمل آورده و اجاره خروج به او ندهد. (اجازه خروج زن از کشور) دلایلی همچون اقامت اکثریت …

شرایط ممنوعیت خروج برای زنان در ازدواج موقت

شرایط ممنوعیت خروج برای زنان در ازدواج موقت

اجازه خروج از کشور برای زنان در ازدواج موقت آیا ازدواج موقت مشمول ممنوعیت خروج برای زنان ایرانی به عنوان زن شوهردار خواهد بود.. بعبارتی چنانچه زن ایرانی به عقد مردی درآید آیا مقررات بند 3 ماده 18 شامل لزوم اجازه شوهر شامل وی خواهد شد؟ با بررسی قوانین و مقررات قانون مدنی که به …

موارد عدم نیاز به اذن شوهر برای خروج از کشور

موارد عدم نیاز به اذن شوهر برای خروج از کشور

استثنائات قانونی اذن شوهر برای خروج از کشور در ذیل به مواردیکه زوجه برای خروج از کشور نیاز به اذن زوج ندارد می پردازیم. زنان ایرانی مقیم خارج از کشور برخی از زنان شوهردار به رغم مقررات مندرج در ماده 18 قانون گذرنامه مبنی بر لزوم موافقت کتبی زوج، برای صدور گذرنامه و خروج از …