قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها

قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها

رفع ابهام در مورد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها اداره حقوقی اخیرا پیرو سوالاتی در مورد اجرای این قانون با توجه به سوالاتی که در اذهان عمومی تبادر کرده بود اقدام به پاسخ نموده است و به منظور تشحیذ اذهان خواندگان محترم شایسته است ابتدا به متن این قانون …

نکات مهم برای مالکان املاک بدون سند رسمی

نکات مهم برای مالکان املاک بدون سند رسمی

بایسته های دانستنی در مورد املاکی که  دارای سند رسمی نیستند :   املاک بدون سند رسمی | بسیاری از املاک دارای هویت رسمی نیستند، به عبارت بهتر دارای سند رسمی نیستند لذا در این مقاله بررسی می شود که مالکین یا متصرفین اینگونه املاک، در چه شرایطی قادر به دریافت سند رسمی می باشند …

اصطلاحات رایج حقوقی

اصطلاحات رایج حقوقی

در زیر بعضی از اصطلاحات رایج حقوقی با مثال آورده شده است: 1- اصلاح حدوداصلاح حدود یعنی اگر براثر تغییر وضعیت در مجاوران املاک ثبت شده تغییری در وضع حدود اربعه ملکی که دارای سند مالکیت می باشد، حاصل شود و یا به عبارت دیگر، یک یا چند حد از حدود اربعه ثبت شده ای …

ضابطان دادگستری٬ نوآوری در آیین دادرسی کیفری

ضابطان دادگستری٬ نوآوری در آیین دادرسی کیفری

نوآوری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مسبب 4/12/1392 ازجمله تغییرات آیین دادرسی کیفری جدید افزایش اختیارات ضابطان دادگستری است. وفق ماده 28 این قانون که مشعر است: ضابطان دادگستری مأمورانی است که تحت نظارت و تعلیمات دادستانی در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری …

نکات مهم در مورد وظایف ضابطین دادگستری

نکات مهم در مورد وظایف ضابطین دادگستری

مطابق قانون جدید آ د ک ماده 28 که مشعر است ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی ،یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم تحقیقات مقدماتی ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون …

برخی امتیازهایی که شهرداری تهران برای مالکین در نظر گرفته است

برخی امتیازهایی که شهرداری تهران برای مالکین در نظر گرفته است

1-آیا می دانید شهرداری تهران به منظور تجمیع املاک همجوار به مردم تهران ارفاق می نماید. مطابق مصوب 124 در تاریخ 29/10/1383 شورای اسلامی شهر تهران چنین اتخاذ تصمیم شده است شهرداری تهران به منظور ادغام شدن و یا به عبارت بهتر تجمیع شدن املاکی که همجوار یکدیگر می باشند نسبت به اخذ عوارض در …

آشنایی با واژه کلیدی قرار تامین خواسته

آشنایی با واژه کلیدی قرار تامین خواسته

الف : مفهوم و فلسفه تأمین خواسته : زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن، متوسل به طرح دعوی می گردد . نظر به اینکه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حکم …

آشنایی با دو واژه کلیدی (شکایت کیفری،دادخواست حقوقی)

آشنایی با دو واژه کلیدی (شکایت کیفری،دادخواست حقوقی)

یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند، تفکیک دو عنوان است. برای موفقیت در دادگستری،  دانستن تفاوتهای این دوعنوان خیلی موثر است: – دعاوی کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن, دادگاه مجازات تعیین می کند ولی برای دعاوی حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل رابه …

آیا می دانید اظهارنامه چیست و در چه مواردی کاربرد دارد؟

آیا می دانید اظهارنامه چیست و در چه مواردی کاربرد دارد؟

وقتی می خواهیم چیزی را بطور رسمی به کسی بگوئیم به نحوی که بعدا بتوانیم ثابت کنیم که متن مورد نظر را به او گفته ایم ، از اظهارنامهاستفاده می کنیم . همچنین وقتی می خواهیم چیزی را به کسی بدهیم و او حاضر نیست آن را بگیرد، آن را از طریق ارسال اظهارنامه به …