نوآوری برای پیشگیری از جرائم ملکی

نوآوری برای پیشگیری از جرائم ملکی

قانون جدید برای پیشگیری از جرائم ملکی به عقیده نگارنده (وکیل مشکلات ملکی) علی رغم اینکه کشور ما دارای قانون اساسی است و از سالیان بسیار قدیم یعنی پیش از 90 سال است که دارای  قوانینی مانند قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک است  و در آن ها با مباحثی در مورد نقل …

قانون کاهش حبس و ملاحظات جدید قانون گذار نسبت به افعال مجرمانه متهمین

قانون کاهش حبس و ملاحظات جدید قانون گذار نسبت به افعال مجرمانه متهمین

ملاحظات جدید قانونگذار نسبت به افعال مجرمانه متهمین و قانون کاهش حبس به منظور رفع ابهام و شفافیت این بحث شایسته است مقدمتا به تعاریف جرائم خصوصی و عمومی پرداخته شود : صرف نظر از اینکه در حقوق موضوعه ایران اصل بر این است که کلیه جرایم عمومی هستند، اما در قانون آیین دادرسی کیفری …

تغییرات مجازات جرم کلاهبرداری براساس قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری

تغییرات مجازات جرم کلاهبرداری براساس قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری

تغییرات مجازات جرم کلاهبرداری بر اساس قانون جدید بدوا شایسته است بیان شود که سعی نگارنده در این مقاله به این جهت است که خوانندگان با تغییرات مجازات جرم کلاهبرداری بر اساس قانون جدید (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399  آشنا شوند) و در مورد تشدید و تخفیف و شروع به جرم و …

اسکیمینگ کلاهبرداری به سبک جدید و روش مقابله با آن

اسکیمینگ کلاهبرداری به سبک جدید و روش مقابله با آن

  آشنایی با روش کلاهبرداری اسکیمینگ و روش‌های مقابله با آن این نوع کلاهبرداری که در اصطلاح بانکی Card Skimming گفته می‌شود به شیوه کپی‌برداری غیرقانونی از اطلاعات کارت‌ بانکی افراد است. کلاهبرداران بعد از دریافت اطلاعات کارت فرد مورد نظر با استفاده از روش خواندن اطلاعات نوار مغناطیسی که در پشت کارتهای ‌بانکی قرار دارد، …