تامل به یکی ازجرایم ایرانیان خارج از کشور

تامل به یکی ازجرایم ایرانیان خارج از کشور

بطوری که ماده (7 ) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوصجرایم ایرانیان خارج از کشور که بیان می کند : هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود …

مفاهیم ضرب و جرح

مفاهیم ضرب و جرح

معنی مفاهیم ضرب و جرح از منظر قانونی براساس نظریه اکثر فقها (ایراد ضرب) به معنی آسیبهای وارده به بدن توسط شخص دیگر که موجب تغییر رنگ پوست یا کبودی یاتورم می گردد و چون توام به خونریزی خارجی نیست (ایراد ضرب) نامیده می شود. ولی هرگاه این آسیب بدنی همراه با خونریزی خارجی گردد جرح یا …

بررسی جرم رابطه نامشروع زن و مرد و مجازات آن

بررسی جرم رابطه نامشروع زن و مرد و مجازات آن

مجازات رابطه نامشروع زن و مرد ، یعنی مجازات عمل منافی عفت غیر زنا شلاق تا نود و نه ضربه می باشد یعنی هر نوع رابطه جنسی که منجر به مواقعه نگردد تماس با مجرب ترین وکیل کیفری استان تهران 9121997102

تحلیل مجازات تعزیری در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 92/2/1

تحلیل مجازات تعزیری در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 92/2/1

قانونگذار درهنگام تدوین قانون مجازات اسلامی جدید تغییرات عمده ای در مجازاتهای تکمیلی ایجاد نموده است. به عنوان مثال: مطابق ماده 106 چنین مشعر است: در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یکسال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند، حق شکایت کیفری ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه …

تحلیل مجازات

تحلیل مجازات

1-تعریف مجازات: مجازات یا کیفر در لغت به معنای سزای عمل، پاداش یا جزاء آمده و از منظر دیگر، مجازات به عنوان واکنش جامعه علیه مجرم می باشد،  که از سوی قانونگذار پیش بینی شده است. 2- طبقه بندی مجازاتها در قانون جدید مصوب 1/2/1392 در این قانون مقنن (قانونگذار) مجازاتهای اسلامی را بر مبنای …

قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان (اصل صلاحیت سرزمینی بودن قوانین جزایی)

قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان (اصل صلاحیت سرزمینی بودن قوانین جزایی)

در مورد اصل صلاحیت سرزمینی بودن قوانین جزایی وفق ماده 3 قانون مجازات اسلامی چنین مقرر شده است. قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی کشور ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود، مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. با توجه به این ماده …

عناصر تشکیل دهنده و تفاوت جرم خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری

عناصر تشکیل دهنده و تفاوت جرم خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری

عنصر قانونی جرم خیانت در ایران خیانت در امانت برای اولین با در ماده 241 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال 1362 مواد 117، 118، 119 به ترتیب جایگزین مواد 239، 240، 241 قانون مجازات عمومی شد و این مواد را به طور ضمنی نسخ نمود. در سال 1375 با تصویب قانون تعزیرات، قانونگذاری در …