یا عدم ثبت ازدواج در دفتر رسمی ازدواج موجب بطلان و عدم صحت آن مشورتی است

آیا عدم ثبت ازدواج در دفتر رسمی ازدواج موجب بطلان و عدم صحت آن مشورتی است؟

وفق نظریه مشورتی شماره 4972/7 مورخ 3/11/1360 که عنوان نموده :

ثبت واقعه ازدواج تشریفاتی است مربوط به اموری که ربطی به صحت نکاح ندارد و همان طور که از عنوان آن پیداست واقعه ازدواجی که تحقق یافته در دفاتر رسمی انعکاسمی یابد.النهایه قانونگذار به لحاظ وجود مصالحی زوجین را مکلف نموده است تا برای جلوگیر ازوقوع فساد احتمالی آن را به ثبت برساند و مجازات مقرر صرفاٌ برای عدم ثبت میباشد بدون آنکه به ارکان عقد ازدواج خللی وارد سازد.

 

 

رتبه: 4.8 از 966 رأی