چگونگی استرداد پناهندگان مجرمین

چگونگی استرداد پناهندگان مجرمین

قوه قضائیه به منظور حضور مجرمین ودر محاکمه ،
متهمی که به ارتکاب یک جرم از کشور متواری شده و به کشوری دیگر رفته باشد، تدابیری
اندیشده است.

 وفق عرف
بین المللی فی مابین کشورها قوانینی پیش بینی شده است که برای استرداد و باز
گرداندن مجرمی که از کشورش فرارکرده بر طبق این قوانین همکاری می شود .به عبارت
بهتر برای اینکه یک مجرم با فرار از یک کشور و پناهنده شدن به کشوری دیگر از چنگال
عدالت فرار نکند، ساز و کار استرداد مجرمن پیش بینی شده است . کشورها در صورتی که
متهمی در خاک کشور آنها پناهنده شده باشد  ، وی را به کشوری که در آن مرتکب جرم شده برمی
گردانند. اما شکنجه و رفتارهای خشونت آمیز با متهم باعث شده کشوررها از باز
گرداندن متهمان به کشورهایی که سابقه چنین رفتارهایی با متهمان دارند خود داری می
کنند. اردن نیز سابقه خوبی در رعایت حقوق متهم ندارد همین موضع سبب مسترد نشده
ابوقتاد ( که وی درکشور اردن متهم به عضویت در القاعده وتروریسم ) به اردن شده است
.از طرف دیگر استرداد مجرمین  سیاسی  و نظامی به موجب نظام بین الملل ممنوع اعلام شده
است . با توجه به این که مجرم سیاسی ونظامی ممکن است در دیگر کشورها به عنوان یک
مجرم به معنی واقعی کلمه به کار نرود معمولاٌ دولت ها از باز گرداندن چنین افرادی
به کشورتقاضا کننده خود داری می کنند البته در صورتی که شخصی با اهداف براندازانه
دست به اسلحه ببرد و به آشوب طلبی بپردازد، مجرم سیاسی تلقی نشده و مشمول قاعده
عدم استرداد مجرم سیاسی قرار نخواهد گرفت .

طبق بند 1 ماده 3 کنوانسیون منع شکنجه ، استرداد
اشخاص خاصی ممنوع شده است

متن این بند :هیچ یک از کشورهای طرف متعاهد این
کنوانسیون نسبت به اخراج، بازگرداندن یا استرداد افراد به کشوری که دلایل قوی در
خصوص شکنجه شدن فرد در آن کشور وجود دارد، مبادرت نخواهد کرد .

رتبه: 4.8 از 966 رأی