چرا وکیل خوب و قاضی خوب نداریم ؟

وکیل خوب | قاضی عادل

صدای منشی را بلند میشنوم و صدای مردی را از لابی دفترم که فریاد می زد این وکیل نیست مسخره است نه وکیل خوب داریم و نه قاضی خوب .من با موکلم روبرو شدم، سه روز قبل در جلسه دادگاه وکیل او بودم جویای اعتراض او شدم موکلم فریاد زد سه روز پیش شما فقط دو صفحه به قاضی دادید که یک برگ هم کپی شناسنامه بود.

شما اصلاً هیچ حرفی نزدید، اما وکیل طرف، بیست دقیقه با کلمات حقوقی صحبت میکرد اما شما سکوت کرده بودید و قاضی مرتب حرفای آنها را گوش میکرد، قاضی طرف اونا را گرفته بود و…

در مقابل گفتم اجازه بدید رای صادر شود! بعد قضاوت کنید اما وی با تلخ گویی گفت من شما را عزل می کنم و خارج شد ..

دو هفته بعد دوباره از منشی شنیدم که همان موکل برگشته است… در مقابلم وی را شرمنده دیدم . اوگفت: رای دادگاه به نفع ما صادر شده و قرارداد را باطل اعلام شده است… مرتب موکلم عذر خواهی می کرد. اواز قضاوت عجولانه خود پشیمان شده بود. یادم آمد بنده در یک صفحه استناد کرده بودم به ماده واحده رشد متعاملین که حاکی از این است که طرفین قرارداد مکلفند در هنگام انعقاد قرارداد دارای هیجده سال سن باشند و ماده قانون مدنی که بیانگر اهلیت طرفین قرارداد و شرایط آن بود و کپی شناسنامه ای را ارئه داده بودم که یکی از طرفین در هنگام عقد قرارداد واجد شرایط قانونی نبوده است .

موکلم برای من توضیح می داد :مدام در فیلم های سینمایی می بینم که در صحنه دادگاه ها طرفین دعوا گفتمان زیادی دارند اما شما در جلسه دادگاه صحبت نکردید و فقط شما دو برگ به قاضی ارائه دادید که یکی هم کپی شناسنامه بود. و من در حیرتم : چگونه قاضی که، با روی باز به حرفای طرف گوش میکرد و طرف آنها بود اما به نفع ما رای صادر کرد؟

برایش توضیح دادم : موکل عزیز منبع حقوق کشور ما مانند کشور انگلیس و کانادا و امریکا عرف نیست، منبع حقوق ایران قانون نوشته شده است ( مانند کشور فرانسه و بلژیک ) و برای دفاعیات باید دلایل را با نوشتن ثابت کنیم و مکلفیم قانونی که قبلا در این خصوص مصوب شده است را، باید در دفاعیاتمان بنویسیم و اشاره کنیم حتی در قانون ما در کشورمان ( قانون اساسی) تاکید شده آرا دادگاه ها باید مستند و مستدل باشد، لذا در جلسه دادگاه بدون اشاره به ماده قانونی، حرفهای حاشیه ای بی فایده است.

ارائه نوشته هایی با دلایل و نوشتن ماده های قانونی ملاک نظر قاضی است و اینکه قاضی دادگاه آن روز به حرمت طرفین دعوا با دقت به حرفای طرف دعوا گوش می کرد شان مراعات جلسه دادگاه بوده ومقتضای شان قاضی است که با متانت، به صحبت های طرف دعوا گوش دهد اما صرف این آداب، حاکی از این نیست که قاضی بر خلاف قانون عمل کند.

قاضی خوب

بعد از رفتن وی فکر کردم:

آه که اغلب ظلم ها ناشی ازجهل و ناآگاهی است و این شعر راگفتم:

آن یکی در جمع شکل ماری می کشید
دیگری در ورق نام ماری می نوشت
جاهلان هورا کشان به نقاش مار
انگشت اتهام بی سوادی بر کاتب مار
سخت است درمیان آن جاهلان پر ادعا
حرف خود برکرسی حق نشاندن بر دفاع


مواد مطرح شده :
‌قانون راجع به رشد متعاملین – ( اهلیت طرفین در قرارداد )
‌مصوب 13 شهریور ماه 1313 شمسی

‌ماده واحده – از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات، قراردادها و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر‌ اسناد رسمی باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده‌اند، اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر آن که رشد آنان قبل از اقدام به انجام‌ معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت شده باشد اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم عدلیه و ادارات‌ دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند، مگر این که عدم رشد آنها به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت گردد.

ملاک تشخیص سن اشخاص، اوراق هویت آنها است مگر آن که خلاف آن ثابت شود.

‌این قانون ( اهلیت طرفین در قرارداد ) که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی – دادگر قانون مدنی در ماده210 اعلام می کند که : متعاملین باید برای معامله اهلیّت داشته باشند. ( اهلیت طرفین در قرارداد )

ماده 211 قانون مدنی مقرر داشته است: برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند، باید بالغ و عاقل و رشید باشند. ( اهلیت طرفین در قرارداد )

نقل از اعظم شفائی، وکیل پایه یک دادگستری، کارشناسی ارشد حقوق مالی و اقتصادی، محقق و مدیر دفتر موسسه حقوقی اعظم شفائی 

رتبه: 4.8 از 966 رأی