وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به زوجه

وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به زوجه

وکالت زن در طلاق ( حق طلاق )

یکی از موضوعات مهم و مورد ابتلا که در فقه اسلامی و حقوق مدنی مورد بحث و بررسی زیادی واقع شده وکالت زوجه در طلاق یا حق طلاق برای زن است.

ممکن است ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر یا به صورت قراردادی مستقل، شوهر به زن وکالت دهد که از طرف او خود را مطلقه سازد که به آن وکالت زن در طلاق یا حق طلاق گفته می شود.

زوجه برای اینکه به آسانی بتواند خود را از قید یک ازدواج نامناسب رهایی بخشد، می تواند از طریق شروط ضمن عقد نکاح چنین اختیاری را برای خود تحصیل کند. (گرفتن حق طلاق از شوهر)

در این صورت وکالت زن در طلاق ، مادامی که ازدواج منحل نشده باقی خواهد ماند و از آنجا که عقد وکالت در اینجا تابع عقد لازم (ازدواج) شده موکل، حق عزل وکیل را نخواهد داشت . این راه حل که در حقوق اسلام و ایران به سود زن پذیرفته شده در واقع، اختیار مطلق مرد در امر طلاق را تا حدودی تعدیل می کند.

قانون مدنی از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده و در خصوص وکالت زن در طلاق و یا حق طلاق زن می گوید:

ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود (ماده1138) مزیت این راه حل آن است که اگر شوهر غایب باشد یا حاضر بوده وعربی نداند و بکار بردن صیغه عربی را در طلاق چنانچه اکثر فقهای امامیه گفته اند، لازم بدانیم یا در این باره از نظر شرعی احتیاط کنیم می توان برای اجرای صیغه طلاق چنانکه معمول است، از وکیل استفاده کرد.

↵ نقل از کارشناس ارشد حقوق ، وکیل پایه یک دادگستری و مدیر موسسه حقوقی، یکی از بهترین وکلای خانواده در تهران با بیش از 22 سال تجربه در رسیدگی و دفاع از پرونده های دعاوی خانواده در استان تهران، وکیل طلاق توافقی ، وکیل برای گرفتن حضانت فرزندان، وکیل برای گرفتن مهریه، وکیل برای نفقه، وکیل متخصص در ارث

رتبه: 4.8 از 966 رأی