وظایف مدیر تصفیه در خصوص متوفی معلوم الوارث

وظایف مدیر تصفیه در خصوص متوفی معلوم الوارث

وظایف مدیر تصفیه ترکه در خصوص متوفی معلوم الوارث چیست

 • تعیین وقت رسیدگی و اطلاع به ورثه و بستانکاران و اشخاص ذینفع

پس از تعیین مدیر تصفیه و تسلیم اموال او مطابق مقررات قانون تجارت و قانون امور حسبی اقدام خواهد نمود. بدوا مطابق ماده 270 قانون امور حسبی بعد از تحریر ترکه، مدیر تصفیه وقتی را برای رسیدگی تعیین و به ورثه و بستانکاران و اشخاص ذینفعی که خود را معرفی کرده اند اطلاع میدهد که در وقت معین حاضر شوند.

 • رسیدگی و تادیه کلیه دیون و حقوقی که به ترکه تعلق می گیرد

همانطوری که در ماده 271 قانون امور حسبی مقرر شده است، مدیر تصفیه در وقت مقرر شروع به رسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیه دیون و حقوقی را که به ترکه تعلق می گیرد تادیه می نماید.

مدیر تصفیه به مدارک و اسناد بستانکاران رسیدگی کرده و چنانچه با توجه به آن اسناد دیون و تعهدات متوفی را که به ترکه تعلق می گیرد محقق و ثابت دانست، از ترکه تادیه می نماید و در مورد مدارک و ادعاهایی که قابل اثبات نمی داند، تادیه نمی نماید.

قانونگذار تکلیف بستانکارانی که طلبشان یا مورد تصدیق مدیر تصفیه واقع شده یا اینکه در موعد مقرر مذکور در ماده 210 قانون امور حسبی خود را معرفی نکرده اند، مطابق ماده 272 و 273 قانون امور حسبی معین نموده است و آنها می توانند در دادگاه صلاحیت دار تا مقداری که از ترکه به ورثه داده شده است بر ورثه اقامه دعوی نمایند و اگر چیزی به ورثه نرسیده یا آنچه رسیده است کافی برای تادیه طلب نباشد می تواند بر بستانکاران دیگر که ترکه به آنها داده شده برای اخذ حصه غرمایی خود اقامه دعوی نمایند و همچنین کسی که طلب او کسر شده و یا حق رهن و یا حق رحجان او منظور نشده باشد، می تواند در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی نماید.

 • وصول مطالبات متوفی

یکی دیگر از وظایف مدیر تصفیه ترکه اینست که باید مطالبات متوفی را وصول نماید

 • جلوگیری از خرابی و تضییع اموال ضایع شدنی و فروش آنها

از وظایف مدیر تصفیه ترکه پس از تسلیم اموال به او باید از خراب و ضایع شدن اموالی که در معرض خرابی و تضییع است جلوگیری کرده و آنها را به فروش برساند.

 • مواظبت و نگهداری اموال

مدیر تصفیه باید در نگهداری اموال مواظبت نموده و تعمیرات ضروری اموال غیرمنقول را بنماید، از تعطیل کارخانه و یا تجارتخانه متوفی در صورتی که دایر باشد جلوگیری کند. درآمد ترکه و محصول را جمع آوری نموده و نظر به مقتضیات انبار نماید و یا به فروش برساند، مواد اولیه را که برای دائر ماندن بنگاه صنعتی و بازرگانی متوفی لازم است تحصیل و یا تجدید کند (موارد 3 و 4 و 5 و 6 ماده 268 قانون امور حسبی)

 • فروش اموال بطریق مزایده

به دستور ماده 275 قانون امور حسبی، فروش اموال متوفی به توسط مدیر تصفیه باید به طریق مزایده باشد، مگر اموالی که دارای نرخ معینی است یا تمام اشخاص ذینفع در قیمت آن موافق باشند. ترتیب مزایده در آیین نامه وزارت دادگستری معین می شود.

 • تحویل باقی مانده ماترک پس از تصفیه به ورثه

همانطوری که در ماده 267 قانون امور حسبی آمده پس از تعیین حقوق و دیون اگر از ترکه چیزی باقی مانده ترکه به ورثه داده می شود تا آنجا مطابق مقررات مدنی و شرع مقدس اسلام بین خود تقسیم نمایند.

 

 همانطور که مستحضر هستید مسائل مربوط به امور حسبی (ارث و میراث) از ظرافت و حساسیت های بالایی برخوردار است و هر گونه سهل انگاری یا عدم آگاهی از قوانین مربوط به امور حسبی، می تواند باعث عدم حصول نتیجه مطلوب شود، لذا توصیه می کنیم در چنین وضعیتی از اطلاعات و تجارب خوب وکیل در امور ارث بهره مند شوید.

 

هموطنان عزیز برای کسب مشاوره تخصصی و ارتباط با وکیل ارث تهران با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

021-22924799 –  (10 صبح تا 8 شب به وقت ایران)

 09121997102 (شماره همراه و واتساپ وکیل ارث تهران)

 

✅ مطلب وظایف مدیر تصفیه ترکه نقل از: اعظم شفائی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق مالی و اقتصادی، مدیر موسسه حقوقی، مجرب در رسیدگی پرونده های مربوط به امور حسبی با داشتن بیش از 22 سال تجربه در استان تهران | بهترین وکیل ارث تهران| وکیل انحصار وراثت تهران

 

سوالات متداول

 • آیا فردی می تواند وراث خود را از ارث محروم نماید؟
  از آنجاییکه مسئله ارث بعد از مرگ موضوعیت دارد، لذا شخص تا زمانی که زنده است چنین حقی را ندارد.
 • آیا دادگاه صالح برای رسیدگی به ارث و وصیت دادگاه خانواده است؟
  خیر، دادگاه صالح به رسیدگی به ارث دادگاه عمومی حقوقی است.
 • آیا جنین که زنده متولد شود و سپس فورا بمیرد ارث بر است؟
  بله، ولو اینکه یک گریه کند و بلافاصله بمیرد.
 • آیا فرزندخوانده ارث بر است؟
  خیر
 • آیا کسی بخاطر تحصیل ارثیه، مورث خود را بکشد، ارث می برد؟
  خیر
 • اگر کسی تمام اموال خود را به دیگری وصیت کند و بقیه وراث مازاد بر 1/3 را نپذیرند، تقسیم ارث چگونه انجام می شود؟
  ابتدا 1/3 از کل اموال جدا به موصی له می رسد و بقیه بین تمامی ورثه تقسیم می شود.
 • در خصوص ارث زوجه (زن) تقسیم ارثیه چگونه است؟
  وفق آخرین تصمیم گذاری قانونگذار، زوجه از تمامی اموال همسرش 1/8 به ارث می برد.
 • آیا کسی می تواند تمام اموال خود را وصیت کند؟
  اگر کسی ورثه نداشته باشد، می تواند تمام اموال خود را به دیگری وصیت کند که به ارث ببرد.
رتبه: 4.8 از 966 رأی