وضعیت وکالت وکیل پس از فوت موکل

آیا معاملات و اسنادی که وکیل پس از فوت موکل به عذر عدم اطلاع انجام و تنظیم نموده نافذ و مشروع می باشد یا خیر و در صورت اخیر حدود اختیار و مسئولیت او در قبال ورثه و اشخاص طرف معامله چیست ؟

به موجب مکاده 678 قانون مئنی به موت موکل وکالت مرتفع می گردد و چون بعد از فوت موکل دارائیش به ورثه منتقل می شود تصفراتی که وکیل در این زمان به عمل آوردنسبت به مال غیر بوده و فضولی شناخته می شود هر چند وکیل اطلاع از فوت موکل نداشته باشد بنابرین میزان مسئولیت وکیل در این مورد مانند مسئولیت معامل فضولی و در حدود ماده یک قانون مسئولیت مدنی ضامن است و حکم ماده 680 قانون مدنی با مورد حاضر قابل قیاس نیست.

نظریه مشورتی شماره 4242/7 -13/8/61 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

رتبه: 4.8 از 966 رأی