وضعیت وکالت نامه وکیل بعد از تعلیق وکیل

وکالتنامه های وکلائی که قبل از تعلیق آنان از وکالت تنظیم یافته و در جریان محاکمه قرار گرفته است، پس از رفع تعلیق قابل ترتیب اثر می باشد یا اینکه باید وکالتنامه مجدد تنظیم شود؟

بطور کلی دوام وبقاء عقد وکالت بستگی به اراده و قصد طرفین عقد دارد نه اشخاص حقیقی یا حقوقی ثالث؛ به علاوه تنظیم وکالتنامه جدید پس از اتمام مدت تعلیق وکیل مستلزم پرداخت عوارض و ابطال تمبر برای بار دوم خواهذد بود در صورتی که از در آمد حق الوکاله فقط یکبار مالیات گرفته میشود لذا به مصداق (اذ ازل المانع عاد ال ممنوع ) وکیل می تواند پس از اتمام دوران تعلیق بر طبق اختیارات قانونی خوبش در امر وکالت اقدام نماید، مگر اینکه طرفین عقد وکالت خود مستقیماٌ تصمیم دیگری اتخاذ نمایند.

وفق نظریه مشورتی شماره 7013/7-23/12/57ادره کل حقوقی قوه قضائیه

رتبه: 4.8 از 966 رأی